Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia

Lời mời cộng tác

Bộ Thông tin và Truyền thông hoan nghênh các đóng góp của cộng đồng nhằm hoàn thiện Cẩm nang Chuyển đổi số và giúp tài liệu này phổ biến rộng rãi tới các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp và các cơ quan Nhà nước. Bạn có thể tham gia đóng góp cho Cẩm nang Chuyển đổi số theo một số hình thức sau:

1. Chia sẻ Cẩm nang Chuyển đổi số trên Mạng xã hội để lan toả giá trị

Hãy giúp Cẩm nang Chuyển đổi số được nhiều người biết tới hơn bằng cách ấn nút “Chia sẻ” phía dưới mỗi bài viết để chia sẻ Cẩm nang Chuyển đổi số lên Mạng xã hội Facebook và Twitter.

2. Tham gia thảo luận mở rộng vấn đề phía dưới mỗi bài viết

Cẩm nang Chuyển đổi số được xây dựng trên tinh thần ngắn gọn vì vậy nhiều vấn đề được giản lược tối đa. Hãy giúp những độc giả khác hiểu rõ vấn đề hơn bằng cách đóng góp các phân tích, diễn giải, ví dụ cụ thể thông qua tính năng bình luận phía dưới mỗi bài viết. Các bình luận sẽ được phê duyệt trước khi xuất hiện để bảo đảm các tiêu chí phục vụ cộng đồng.

3. Gửi bản thảo đã được cải tiến tới đội ngũ biên tập

Nếu bạn phát hiện thấy một bài viết/đoạn văn cần được diễn giải tốt hơn, hoặc có những câu hỏi mới muốn đóng góp vào Cẩm nang Chuyển đổi số, đừng ngần ngại gửi ý kiến của bạn tới Ban biên tập Cẩm nang Chuyển đổi số. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích việc bổ sung các hình ảnh, sơ đồ minh hoạ hoặc các ví dụ cụ thể của người dân, doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức trong nước liên quan tới chuyển đổi số.


Chuyển đổi số là gì?